شرکت مهندسی مهدا

فعالیت های ما

شرکت مهندسی مهدا در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ نهفته در حوزه صنعت، تجهیزات تست و اندازه‌گیری و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می‌نماید.

 
 

فروش

طراحی و ساخت انواع سامانه‌های ثبت داده (Data Logger)، کنترل، تحلیلگر کیفیت توان (Power Analyzer)، مبدل و راه‌انداز.

پروژه

مشاوره، طراحی و اجرای انواع پروژه‌های سیستم نهفته هوشمند (شامل ثبت و تحلیل داده، کنترل، مانیتورینگ، شبکه و...)

 

برخی مشتریان ما