رویدادها

حضور در نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریایی

Main Picture
نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریای با حضور دریادار دوم فرهاد امیری، معاون وزیر دفاع و رئیس موسسه آمو...

ادامه مطلب