نرم‌افزار تحلیل‌گر توان و انرژی

mPAS

سامانه قدرتمند ثبت داده چند کاناله ایزوله، با قابلیت نمونه‌برداری سنکرون و تعیین محدوده ورودی
مناسب برای تمام سیگنال‌ها و سنسورهای آنالوگ