شرکت مهندسی مهدا

تحلیل کیفیت توان

شرکت مهندسی مهدا

مانیتورینگ شرایط محیطی(دما، رطوبت و ...)

شرکت مهندسی مهدا

مانیتورینگ(پایش) آنلاین ثبت داده

شرکت مهندسی مهدا

مانیتورینگ سازه (پل، ساختمان، تونل، نفت وگاز، جرثقیل ها، توربین های بادی و ...)

شرکت مهندسی مهدا

تست های نیروگاهی

شرکت مهندسی مهدا

کنترل و مانیتورنیگ بلادرنگ سیستم های الکترومکانیکی

شرکت مهندسی مهدا

جمع آوری داده در سیستم های چند سسنوری

شرکت مهندسی مهدا

جمع آوری داده در تست های ساختمانی و عمرانی

مانیتورینگ سازه

Structural Health Monitoring

  • مانیتورینگ پل
  • مانیتورینگ ساختمان
  • مانیتورنیگ پل
  • مانیتورنیگ ایستگاه‌های نفت و گاز
  • مانیتورنیگ جرثقیل‌ها
  • مانیتورنیگ توربین‌های بادی